Financiële jaaroverzichten

finaciele overzichten

Toelichting financieel overzicht 2019
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit het banksaldo.