Over de LZF

Wie is Lydia Zijdel?

Lydia Zijdel (1951) werd door een auto ongeval in 1982 gehandicapt (dwarslaesie T12/L1). In haar revalidatieperiode kreeg zij een boek over vechtsporten in handen en met name het verhaal van Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido inspireerde haar tot haar latere immense carrière op het gebied van psycho-fysieke weerbaarheid, vechtsport en sport en spel opleidingen t.b.v. mensen met een handicap. Naast haar vechtsport en weerbaarheid carrière (3e dan Shuri Ryu Karate en 2e dan Aikido) studeerde zij sociale wetenschappen en met name disability studies, social and community studies met een specialisatie in gender studies.

Naast haar actieve carrière in het geven van vechtsport en weerbaarheid opleidingen, is zij actief in grote internationale (vrouwen en) sport netwerken, netwerken van de Verenigde Naties m.b.t. vrouwen en gehandicapten zaken als ook netwerken m.b.t. ontwikkelingssamenwerking. Zij leidde niet alleen vele honderden weerbaarheid en vechtsportdocenten in binnen- en buitenland op om te leren lesgeven aan mensen met een handicap, ook ontwikkelde zij een Sport en Physical Activity Trainer (SPAT) programma specifiek gericht op het opleiden van mensen met een handicap tot sport en speldocent in een ontwikkelingsland setting. Daarnaast ontwikkelde zij, samen met haar collega’s een opleiding tot weerbaarheidsdocent voor trainers met een handicap (o.a. in Zuid Afrika).

Wat is de LZF

  1. Een kenniscentrum. Het beheren, ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van empowerment, psycho-fysieke weerbaarheid en assertiviteit, sport en spel voor gehandicapten.
  2. Deskundigheidsbevordering. Het (doen) ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van workshops, trainingen, opleidingen en andere bijeenkomsten op het gebied van empowerment, psycho-fysieke weerbaarheid, assertiviteit, sport en spel etc. die bijdragen aan de empowerment van gehandicapten (individueel en in groepsverband).
  3. Netwerkontwikkeling. Direct of indirect samenwerken met individuen en organisaties ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten, nationaal als internationaal.

Voor wie?

Iedere ooit door Lydia Zijdel opgeleide docent weerbaarheid, vechtsport of sport- en speldocent kan lid worden van onze Stichting en op die manier een bijdrage leveren aan het werkveld. Samen met al deze collega’s hopen wij het werkveld in met name ontwikkelingslanden verder uit te bouwen en bestaande opleidingen te intensiveren en nieuwe opleidingen te starten. Daarvoor hebben wij veel vrijwillige experts nodig die bereid zijn taken daarin te gaan vervullen, zowel binnen de organisatie in Nederland als daarbuiten.

Ook zullen wij mogelijk in Nederland starten met een opleiding docent weerbaarheid t.b.v. vrouwen/mannen met een handicap, zodat zij in de voetsporen kunnen gaan treden van Lydia Zijdel. Ook daarvoor hebben wij collega’s nodig die mede inhoud kunnen gaan geven aan deze opleiding, dan wel stages kunnen•begeleiden binnen hun eigen werkveld.Heb je daarvoor interesse meld je dan aan bij Pyrrha Singerling, secretaris LZFoundation : info@lydiazijdelfoundation.com.

Door wie?

De oprichters van de Lydia Zijdel Foundation zijn collega’s en voormalige leerlingen van Lydia Zijdel. Allen met een gedegen vechtsport- en weerbaarheidsachtergrond, met ruime ervaring in het werken met en opleiden van gehandicapte vrouwen/meisjes, mannen/jongens en ervaring in het uitvoeren van weerbaarheid en sport en spel opleidingsprojecten in met name ontwikkelingslanden.

Het bestuur wordt gevormd door Pyrrha Singerling (secretaris), Sandra Kaandorp (voorzitter) en Camiel van Hoegee (penningmeester).