verslag activiteiten stichting Lydia Zijdel Foundation

Stichting Lydia Zijdel Foundation

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

PRIME PROJECT:
De activiteiten van de Stichting in dit kalenderjaar stonden grotendeels in het teken van het afronden van het PRIME (Participation, Recreation and Inclusion through Martial Arts for disabled persons) Handboek. Het PRIME Handboek is geschreven ten behoeve van martial arts trainers die willen leren lesgeven aan gehandicapte vrouwen/meisjes, mannen/jongens in hun eigen vechtsportstijl. Aan dit project werkten diverse Internationale Martial Arts federaties mee (o.a. Tae-kwondo, Karate, Aikido) en diverse andere internationale organisaties zoals de UNESCO chair, TAFISA (The Association for International Sport for All); ICCE; Institute of Technology Tralee; Disability Karate Federation, Wado-Kai Karate DO Shin Gi Tai, Italia; International Taekwon-do Federation; Hayashi Karatecenter e.V. en de Stichting Lydia Zijdel Foundation.
Het Handboek werd feestelijk gelanceerd tijdens een congress (1-8 december 2019) georganiseerd door de UNESCO Chair ‘Transforming The Lives Of People With Disabilities, Their Families And Communities Through Physical Education, Sport, Recreation And Fitness’ en het Institute of technology, Tralee, Co Kerry in Ierland. Het Handboek is ook in een online versie beschikbaar via een speciale website en zal voor midden 2021 ook beschikbaar zijn in de gepubliceerde talen Duits, Engels, Frans en Italiaans op de website van de Stichting LZF.
Financiële verantwoording:
De reis- en verblijfskosten werden direct betaald door de organisatoren aan de Stichting LZF deelnemers. Verder onbezoldigde activiteiten.

ICCSPE
Ook in 2019 (en helaas voorlopig voor de laatste keer) organiseerde ICSSPE het jaarlijkse seminar Inclusive Development through Sport in Rheinsberg, Duitsland (21-25 januari 2019) alsmede een internationale congres dag over dit onderwerp waarbij prominente internationale sprekers aanwezig waren, o.a. Prof.dr. Karen DePauw (Virginia Tech University) Prof.dr. Rory Cooper (University of Pittsburg, School of Health and Rehabilitation Sciences) en Prof.dr Gudrun Doll-Tepper (Free University of Berlin, Professor of Sport Science and Psychology, en lid van het Internationaal Paralympisch Comité).
De beschermvrouwe van de Stichting LZF, Lydia Zijdel gaf twee workshops: Can you? – Abilities, disabilities, handicaps…. en Learning through Experience: A hands-on workshop, for (un)experienced participants. Het congress en het seminar waren georganiseerd ter ere van 10 jaar Inclusive Development through Sport.
Financiële verantwoording:
De reis- en verblijfskosten werden direct betaald door ICSSPE aan de Stichting LZF beschermvrouwe. Verder onbezoldigde activiteiten.

GARANCE – No Means No Project
Na vier eerdere afwijzingen en de nodige bijstellingen werd in 2019 het EU project van GARANCE No Means No goedgekeurd door de Europese Commissie. Omdat de Stichting LZF bij het eerste bid haar toezegging had gedaan om de inhoudelijke vijf modules te verzorgen, zal de Stichting dit aanbod nakomen.
Het betreft de volgende Modules
1. een algemeen theoretische module over het lesgeven in psycho-fysieke weerbaarheid aan gehandicapte vrouwen/meisjes
2. een module specifiek gericht op vrouwen/meisjes met fysieke beperkingen en chronische aandoeningen;
3. een module t.b.v. vrouwen/meisjes met visuele beperkingen;
4. een module t.b.v. vrouwen/meisjes met auditieve beperkingen en tenslotte
5. een module t.b.v. vrouwen/meisjes met intellectuele beperkingen.
Deze vijf modules zullen tussen 2019 en 2021 plaatsvinden in Charleroi, België onder auspiciën van Garance en AViQ – Agence pour une Vie de Qualité/Familles – Santé, Wallonië. Deze laatste is de direct de partner waaronder de Stichting LZF haar werkzaamheden zal gaan uitvoeren. De Stichting is daardoor geen partner in het gehele project, maar een onderaannemer van AViQ en alleen verantwoordelijk voor de inhoud en het geven van de vijf modules zoals hierboven aangegeven.

Financiële verantwoording:
De werkzaamheden voor dit project waren in 2019 onbezoldigd en ook geen reis- en verblijfskosten.

Aikido Nederland
In het kader van hun 60 jarig Jubileum heeft Aikido Nederland en de International Aikido Federation de Stichting LZF gevraagd een bijdrage te leveren aan de organisatie van een demonstratie door gehandicapte Aikidoka’s tijdens de Bunkai van dit 3-daagse Seminar. Er is daarvoor contact gezocht met alle gehandicapte Aikidoka’s en hun docenten, c.q. sportscholen in Nederland en Spanje.
Het 3-daagse seminar vond plaats in Almere en daarbij waren zeer hoog gegradueerde Aikido docenten aanwezig alsmede de achterkleinzoon van de grondlegger van Aikido, Do-jocho Ueshiba Mitsuteru.

Financiële verantwoording:
De activiteiten werden onbezoldigd uitgevoerd en de reis- en onkosten door de bestuursleden en de Beschermvrouwe zelf betaald.