Home

Over de stichting LZF

Wat is de Lydia Zijdel Foundation
De Lydia Zijdel Foundation heeft als doel om bij te dragen aan de vergroting van de persoonlijke, sociale en maatschappelijke empowerment van mensen met een handicap. De stichting wil alle kennis die is ontwikkeld en verzameld door Lydia Zijdel, de beschermvrouwe van de stichting over psycho-fysieke weerbaarheid en empowerment van mensen met een handicap documenteren, verspreiden en verder ontwikkelen.

De Stichting tracht dit te bereiken door o.a.:
1. Een kenniscentrum. Het beheren, ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van empowerment, psycho-fysieke weerbaarheid en assertiviteit, sport en spel voor gehandicapten.
2. Deskundigheidsbevordering. Het (doen) ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van workshops, trainingen, opleidingen en andere bijeenkomsten op het gebied van empowerment, psycho-fysieke weerbaarheid, assertiviteit, sport en spel etc. die bijdragen aan de empowerment van gehandicapten (individueel en in groepsverband).
3. Netwerkontwikkeling. Direct of indirect samenwerken met individuen en organisaties ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten, nationaal als internationaal.

Wie is Lydia Zijdel?
Lydia Zijdel (1951) werd door een auto ongeval in 1982 gehandicapt (dwarslaesie T12/L1). In haar revalidatieperiode kreeg zij een boek over vechtsporten in handen en met name het verhaal van Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido inspireerde haar tot haar latere immense carrière op het gebied van psycho-fysieke weerbaarheid, vechtsport en sport en spel opleidingen t.b.v. mensen met een handicap. Naast haar vechtsport en weerbaarheid carrière (3e dan Shuri Ryu Karate en 3e dan Aikido en gelicentieerd vechtsport docent) studeerde zij sociale wetenschappen en met name disability studies, social and community studies met een specialisatie in gender studies.
Naast haar actieve carrière in het geven van vechtsport en weerbaarheid opleidingen, is zij actief in grote internationale (vrouwen en) sport netwerken, netwerken van de Verenigde Naties m.b.t. vrouwen en gehandicapten zaken als ook netwerken m.b.t. ontwikkelingssamenwerking. Zij leidde niet alleen vele honderden weerbaarheid en vechtsportdocenten in binnen- en buitenland op om te leren lesgeven aan mensen met een handicap, ook ontwikkelde zij een Sport en Physical Activity Trainer (SPAT) programma specifiek gericht op het opleiden van mensen met een handicap tot sport en speldocent in een ontwikkelingsland setting. Daarnaast ontwikkelde zij, samen met haar collega’s een opleiding tot weerbaarheidsdocent voor trainers met een handicap (o.a. in Zuid Afrika).

Lydia Zijdel is de beschermvrouwe van de stichting Lydia Zijdel Foundation.
Zij heeft geen bestuursfunctie maar is voor het bestuur wel inspiratiebron, raadgever en in veel projecten een onmisbare vertegenwoordiger.

Voor wie?
De Stichting LZF heeft naast een eigen werkplan, een vraag gestuurde werkwijze. Vanuit diverse landen komen meerder verzoeken per jaar om mee te werken aan projecten, seminars, congressen en opleidingen.
Binnen de mogelijkheden van het onbezoldigde bestuur probeert de LZF elk jaar aan een of meerdere verzoeken te voldoen, al dan niet met behulp van collega’s uit het werkveld.
Iedere ooit door Lydia Zijdel opgeleide docent weerbaarheid, vechtsport of sport- en speldocent kan lid worden van onze Stichting en op die manier een bijdrage leveren aan het werkveld. Samen met al deze collega’s hopen wij het werkveld in met name ontwikkelingslanden verder uit te bouwen en bestaande opleidingen te intensiveren en nieuwe opleidingen te starten. Daarvoor hebben wij veel vrijwillige experts nodig die bereid zijn taken daarin te gaan vervullen, zowel binnen de organisatie in Nederland als daarbuiten.
Ook zullen wij mogelijk in Nederland starten met een opleiding docent weerbaarheid t.b.v. vrouwen/mannen met een handicap, zodat zij in de voetsporen kunnen gaan treden van Lydia Zijdel. Ook daarvoor hebben wij collega’s nodig die mede inhoud kunnen gaan geven aan deze opleiding, dan wel stages kunnen begeleiden binnen hun eigen werkveld. Heb je daarvoor interesse meld je dan aan bij de Stichting LZFoundation: info@lydiazijdelfoundation.com.

Door wie?
De oprichters van de Lydia Zijdel Foundation zijn collega’s en voormalige leerlingen van Lydia Zijdel. Pyrrha Singerling, Camiel van Hoegee en Stanley Mooijekind, allen met een gedegen vechtsport- en weerbaarheidsachtergrond, met ruime ervaring in het werken met en opleiden van gehandicapte vrouwen/meisjes, mannen/jongens en ervaring in het uitvoeren van weerbaarheid en sport en spel opleidingsprojecten in met name ontwikkelingslanden.

Het huidige bestuur wordt gevormd door Pyrrha Singerling (voorzitter), Sandra Kaandorp (penningmeester) en Hanneke Rijnders (secretaris).

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van de wettelijke regelingen.
In de jaarstukken zijn de projectkosten (inkomsten en uitgaven) beschreven. Hieronder vallen ook het eventuele honorarium van projectmedewerkers.

CONTACT
St. Lydia Zijdel Foundation Domselaerstraat 78
1093 MA Amsterdam (Netherlands)
info@lydiazijdelfoundation.com

KvK: 52179702
RSIN 850331699

Bankgegevens/Bankingaccount:
IBAN: NL92INGB0005848143
BIC: INGBNL2A